Thiết kế cao gót 11cm với 2 màu đỏ đô và đen bít mũi, mang lại sự thanh lịch và thời trang

CG005-450k (4)

CG005-450k (8)

Xem chi tiết sản phẩm này tại http://www.lahava.vn/giay-cao-got.html