Nếu ban thích sự nhẹ nhàng thì đây là thiết kế dành cho bạn, không quá nổi bật bởi cườm đá nhưng rất tinh tế và hiện đại.