Một cô dâu người Pháp đã luôn miệng dùng những từ perfect, amazing, exciting, happy… dành cho LAHAVA trong suốt cuộc trò chuyện và thử áo…

vay-cuoi-lahava-2016

vay-da-hoi-cuoi-lahava